Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,804,618

 Tài liệu học tập Toán cao cấp 1
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Mã Thanh Thủy; Đồng tác giả:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản lao động; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Tự nhiên
TÓM TẮT
Đây là tài liệu học tập dùng cho học viên bậc đại học ngành giáo dục Tiểu học - Hệ từ xa.
Tài liệu  Toán cao cấp 1 bao gồm những vấn đề cơ bản về tập hợp- logic toan, cấu trúc đại số và xây dựng hệ thống số..
   

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn