Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,538

 Toán cơ sở 1
Chủ biên: Mã Thanh Thủy; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản lao động; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: 400; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Tự nhiên
TÓM TẮT
Đây là tài liệu dành cho học viên hệ từ xa bậc đại học ngành giáo dục Mầm non. Tài liệu này gồm hai phần.
      Toán cơ sở 1 bao gồm những kiến thức cơ bản về hình hình học: Giới thiệu phương pháp tiên đề của hình học Euclid, khái niệm và phương trình  một số đường, mặt, khối ...
      
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn