Cao Thị Xuân Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23266 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Thị Xuân Mỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/11/1985
Nơi sinh: Quế Xuân - Quế Sơn - Quảng Nam
Quê quán Quế Sơn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2; Chuyên ngành: Đường ô tô - Đường Thành phố; Tại: Đại học Xây dựng
Dạy CN: Đường ô tô, đường thành phố
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật giao thông
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ: Trường ĐH SPKT - 48 Cao Thắng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2009-12/2009: thử việc
01/2010 - 12/2010: trợ giảng
01/2011 - nay: giảng viên

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng quy trình dự báo nhu cầu vận tải hành khách theo mô hình 4 bước cho một số tỉnh khu vực miền Trung (Đề tài ĐHĐN năm 2019). Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Xuân Mỹ. Thành viên: STT Họ và tên Đơn vị công tác 1 ThS.Cao Thị Xuân Mỹ Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN 2 ThS.Nguyễn Văn Đăng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 3 ThS. Ngô Thị Mỵ Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN . Mã số: B2016-ĐN06-01. Năm: 2019. (Jan 6 2021 11:41AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu một số nội dung quy hoạch hệ thống vận tải hành khách bằng xe taxi cho tỉnh Quảng Bình đến 2020, tầm nhìn đến 2030 (Đề tài cơ sở năm 2015). Chủ nhiệm: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: T2015-06-104. Năm: 2015. (Jan 27 2016 10:51AM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu một số nội dung quy hoạch trạm dừng đỗ xe buýt nhanh (BRT stations and stops) và liên hệ vào dự án tuyến BRT Nguyễn Lương Bằng – Lê Văn Hiến TP Đà Nẵng (Luận văn cao học - năm 2013). Chủ nhiệm: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: DHXD2013. Năm: 2013. (Jan 28 2016 12:34PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và bố trí trạm dừng đỗ xe buýt nhanh (BRT stations and stops) cho tuyến BRT Nguyễn Lương Bằng- Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng (Đề tài cơ sở năm 2013). Chủ nhiệm: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: T2013-06-40. Năm: 2013. (Jan 28 2016 12:33PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông tại một số nút giao thông phức tạp trên trục đường Ngô Quyền – TP Đà Nẵng (Đề tài cơ sở năm 2010). Chủ nhiệm: KTS Võ Thị Vỹ Phương. Thành viên: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: T2010-0622. Năm: 2010. (Jan 28 2016 12:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Development of trip generation model for Danang City by utilizing multiple linear regression model (TISDIC 2019). Tác giả: Cao Xuan My. The University of Danang – University of Science and Technology and Construction Publishing House, 37 Le Dai Hanh street, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam Tel.: +84 4 39741416; Fax: +84 4 38215369; Email: nxbxaydung@yahoo.com Internet site: www.nxbxaydung.com.vn. Số: TISDIC2019. Trang: 379-389. Năm 2019. (Jan 6 2021 12:04PM)
[2]Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT SINH CHUYẾN ĐI CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH HỐI QUI TUYẾN TÍNH. Tác giả: CAO THỊ XUÂN MỸ, NGUYỄN VĂN ĐĂNG. TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG. Số: 3-2019. Trang: 17-22. Năm 2019. (Jan 6 2021 12:21PM)
[3]Bài báo: Đề xuất cấu trúc hệ thống quản lý khai thác mặt đường Việt Nam. Tác giả: ThS. Cao Thị Xuân Mỹ*; ThS. Nguyễn Văn Đăng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1 Mã số B2017 - 145. Trang: 20. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn