Cao Thị Xuân Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,995

 
Mục này được 22970 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Thị Xuân Mỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/11/1985
Nơi sinh: Quế Xuân - Quế Sơn - Quảng Nam
Quê quán Quế Sơn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2; Chuyên ngành: Đường ô tô - Đường Thành phố; Tại: Đại học Xây dựng
Dạy CN: Đường ô tô, đường thành phố
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật giao thông
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ: Trường ĐH SPKT - 48 Cao Thắng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2009-1/2010: thử việc
1/2010 - 1/2011: trợ giảng
1/2011- 1/7/2018: giảng dạy
1/7/2018 - nay: giảng giạy + công việc hành chính
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu một số nội dung quy hoạch hệ thống vận tải hành khách bằng xe taxi cho tỉnh Quảng Bình đến 2020, tầm nhìn đến 2030. Chủ nhiệm: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: T2015-06-104. Năm: 2015. (Jan 27 2016 10:51AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu một số nội dung quy hoạch trạm dừng đỗ xe buýt nhanh (BRT stations and stops) và liên hệ vào dự án tuyến BRT Nguyễn Lương Bằng – Lê Văn Hiến TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: DHXD2013. Năm: 2013. (Jan 28 2016 12:34PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và bố trí trạm dừng đỗ xe buýt nhanh (BRT stations and stops) cho tuyến BRT Nguyễn Lương Bằng- Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: T2013-06-40. Năm: 2013. (Jan 28 2016 12:33PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng giải pháp cọc cát đầm chặt (SCP) để xử lý ổn định nền đường đắp qua vùng đất yếu. Chủ nhiệm: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Thành viên: ThS Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2010-06-21. Năm: 2010. (Feb 2 2016 7:20PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông tại một số nút giao thông phức tạp trên trục đường Ngô Quyền – TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KTS Võ Thị Vỹ Phương. Thành viên: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Mã số: T2010-0622. Năm: 2010. (Jan 28 2016 12:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đề xuất cấu trúc hệ thống quản lý khai thác mặt đường Việt Nam . Tác giả: ThS. Cao Thị Xuân Mỹ*; ThS. Nguyễn Văn Đăng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 20. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Đánh giá sự lựa chọn phương tiện cho hệ thống BRT Đà Nẵng theo hướng dẫn trong “hướng dẫn lập quy hoạch hệ thống BRT” của ITDP. Tác giả: ThS Cao Thị Xuân Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 96. Trang: 10-15. Năm 2015.
(Jan 28 2016 12:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn