Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,489

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kết hợp cảm biến khoảng cách và cảm biến quán tính trong hệ thống đo từ xa. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120). Trang: 17-22. Năm 2017. (Mar 25 2018 7:01PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Tác giả: Nguyễn Đức Quận, Hoàng Dũng, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120)-2017. Trang: 100-104. Năm 2017. (Dec 7 2017 2:15PM)
[3]Bài báo: Điều khiển nơ-ron thích nghi cho hệ thống nâng vật trong từ trường. Tác giả: Phạm Thanh Phong, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108)-2016. Trang: 157-162. Năm 2016. (Nov 23 2016 8:38AM)
[4]Bài báo: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Tác giả: Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Dưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62). Trang: 40-46. Năm 2013. (Jun 8 2013 5:18PM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng bộ biến đổi DC-DC bằng điều khiển trượt. Tác giả: Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Văn Thụ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3(64). Trang: 30-36. Năm 2013.
(Jun 17 2013 4:12PM)
[6]Bài báo: Tránh vật cản cho robot di động dựa trên trường thế năng. Tác giả: Ngô Văn Thuyên, Nguyễn Vũ Sỹ, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3(64). Trang: 110-114. Năm 2013.
(Jun 17 2013 4:16PM)
[7]Bài báo: Điều khiển bám theo robot ảo- dẫn hướng và điều khiển ba điểm l-l ứng dụng trong tạo hình nhóm robot di động. Tác giả: Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 60. Trang: 27-32. Năm 2012. (Nov 29 2012 7:27PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng điều khiển mờ cho bài toán bám đường của robot di động bằng bánh lăn. Tác giả: Võ Trung Thư, Nguyễn Anh Duy. Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ điện tử, VCM2008
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2008.
(Jan 25 2011 11:06AM)
[9]Bài báo: Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển vị trí hệ truyền động động cơ một chiều. Tác giả: Lê Thành Bắc, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 8. Năm 2001.
(Dec 28 2010 8:59AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Robotic Formation: Initialisation, Trajectory Planning, and Decentralised Control. Authors: A.D. Nguyen, V.T. Ngo, Q.P. Ha, and G. Dissanayake . International Journal of Automation and Control. No: Vol. 2, No. 1. Pages: 22-45. Year 2008. (Jan 25 2011 1:34PM)
[2]Article: Initialisation for Multi-Robot Formations with Virtual-Head Robot Tracking and Three-Point l-l Control. Authors: A.D. Nguyen, V.T. Ngo, N. M. Kwok, and Q.P. Ha
marriage affairs open i want an affair
. International Transactions on Systems Science and Applications
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Vol. 2, No. 4. Pages: 405-412. Year 2007.
(Jan 25 2011 1:32PM)
[3]Article: Virtual Head Robot Tracking and Three-Point l-l Control for Multiple Mobile Robots. Authors: Nguyen, A. D., Ha, Q. P., and Nguyen, H. T. 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IEEE Workshop on Distributed Intelligent Systems
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Year 2006.
(Jan 25 2011 1:29PM)
[4]Article: Collision-Free Formations with Reactively-Controlled Virtual Head Robot Tracking. Authors: Nguyen, A. D., Kwok, N. M., Ngo, V. T., and Ha, Q. P.. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Year 2006. (Jan 25 2011 1:30PM)
[5]Article: Toward a generic architecture for robotic formations: planning and control. Authors: Ngo, V.T., Nguyen, A.D., and Ha, Q.P. 
marriage affairs open i want an affair
. International Conference on Intelligent Technologies. Year 2005. (Jan 25 2011 1:26PM)
[6]Article: Integration of planning and control in robotic formations. Authors: Ngo, V. T., Nguyen, A. D., and Ha, Q. P. . Australasian Conference on Robotics and Automation
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Year 2005.
(Jan 25 2011 11:18AM)
[7]Article: Controlling formation of multiple mobile robots with inter-robot collision avoidance. Authors: Ha, H. M., Nguyen, A. D., and Q.P. Ha
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Australasian Conference on Robotics and Automation. Year 2005. (Jan 25 2011 1:25PM)
[8]Article: Simultaneous State and Input Estimation with Application to a Two-Link Robotic System. Authors: Ha, Q. P., Nguyen, A. D., and Trinh, H. The 5th Asian Control Conference
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 322-328. Year 2004.
(Dec 28 2010 9:05AM)
[9]Article: Observer-Based Decentralized Approach to Robotic Formation Control. Authors: Nguyen, A. D., Ha, Q. P., Huang, S., and Trinh, H. . Australasian Conference on Robotics and Automation. Year 2004. (Jan 25 2011 11:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn