Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,735

 Simultaneous State and Input Estimation with Application to a Two-Link Robotic System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha, Q. P., Nguyen, A. D., and Trinh, H
Nơi đăng: The 5th Asian Control Conference
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 322-328;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn