Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,676

 Initialisation for Multi-Robot Formations with Virtual-Head Robot Tracking and Three-Point l-l Control
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: A.D. Nguyen, V.T. Ngo, N. M. Kwok, and Q.P. Ha
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: International Transactions on Systems Science and Applications
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Vol. 2, No. 4;Từ->đến trang: 405-412;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn