Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vài bàn luận về thí nghiệm độ sâu vệt hằn lún bánh xe . Tác giả: GVC ThS Nguyễn Biên Cương, TS Trần Đình Quảng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tập san KH, Hội Cầu đường Đà Nẵng. Số: 05/2015. Trang: 1-8. Năm 2015. (Nov 25 2015 10:00AM)
[2]Tham luận: Một số ứng dụng bê tông tính năng cao trong xây dựng hạ tầng đô thị Đà Nẵng. Tác giả: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Liên hiệp Hội KHKT Đà Nẵng. Trang: 1-27. Năm 2015. (Nov 25 2015 10:04AM)
[3]Tham luận: Nhũ tương polime - đặc điểm và ứng dụng. Tác giả: GVC - ThS Nguyễn Biên Cương. Tập san KH, Hội Cầu đường Đà Nẵng. Trang: 1-42. Năm 2014. (Nov 25 2015 9:51AM)
[4]Bài báo: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG CỐT SỢI THỦY TINH. Tác giả: ThS. Nguyễn Biên Cương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 17. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu ứng dụng gạch bê tông tính năng cao tự chèn HPC-CBP trong xây dựng hạ tầng giao thông. Tác giả: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 43. Trang: 119-130. Năm 2013. (Dec 25 2013 6:34PM)
[6]Tham luận: Ứng dụng bê tông tính năng cao HPC trong xây dựng hạ tầng giao thông đô thị. Tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Hội Cầu đường Việt Nam - Sở GTVT Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 119-124. Năm 2012.
(Nov 22 2012 6:48AM)
[7]Bài báo: Ứng dụng bê tông tính năng cao thay thế các loại vật liệu truyền thống thường sử dụng làm cấu kiện chịu uốn trong hệ thống thoát nước. Tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương. Tập san khoa học, Hội Cầu đường Đà Nẵng. Số: 2012. Trang: 67-73. Năm 2012. (Nov 22 2012 6:50AM)
[8]Bài báo: Tấm đậy hố trồng cây bằng bê tông nước xuyên thấm. Tác giả: GVC.ThS Nguyễn Biên Cương. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(61) quyển II. Trang: 22-27. Năm 2012. (Nov 22 2012 6:52AM)
[9]Tham luận: Nghiên cứu ứng dụng mặt đường bêtông gạch tự chèn trong xây dựng công trình giao thông. Tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương
marriage affairs open i want an affair
. Tập san khoa học, Trường ĐHBK Đà Nẵng. Trang: 43-48. Năm 2010. (Nov 22 2012 6:46AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bêtông tự lèn trong xây dựng và sửa chữa đường ô tô & sân bay. Tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương. Tập san khoa học, Hội Cầu đường Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 03/2008. Trang: 34-39. Năm 2008.
(Nov 22 2012 6:42AM)
[11]Bài báo: Phụ gia tăng dính WetfixBE – một giải pháp cải thiện chất lượng mặt đường BTN. Tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tập san khoa học công nghệ khoa XDCD, trường ĐHBK, ĐHĐN. Số: 2006. Trang: 28-33. Năm 2006. (Nov 22 2012 6:41AM)
[12]Tham luận: Nhựa đường pô-li-me, một giải pháp hạn chế lún vệt bánh xe. Tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương. Hội thảo Ứng dụng nhựa đường pô-li-me trong đường ô tô và đường thành phố
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 36. Năm 2005.
(Nov 22 2012 6:39AM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu xây dựng công thức cường độ mưa cho 18 vùng mưa Việt Nam. Tác giả: ThS Nguyễn Biên Cương. Tập san Hội nghị khoa học trường ĐHBK Đà Nẵng. Trang: 28. Năm 1999. (Nov 22 2012 6:35AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn