Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,570,895

 Tổ chức và quản lý thi công
Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương; Đồng tác giả: 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi xuất bản: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN; Mã số: ĐHBK2006(6) ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Bài giảng môn học Tổ chức và quản lý thi công. Dùng cho sinh viên ngành học xây dựng nói chung và xây dựng cầu đường nói riêng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn