Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,964

QUỐC TẾ:
[1]Article: The spillover effects of US economic policy uncertainty on the global economy: A Global VAR approach. Authors: Nguyen Ba Trung. The North American Journal of Economics and Finance (ISI). https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.017. No: 48. Pages: 90–110. Year 2019. (Nov 14 2018 10:08AM)
[2]Article: Corruption, Investment Climate and Firm Efficiency: An investigation of Vietnamese manufacturing firms. Authors: Nguyen Ba Trung SaangJoon Baak. World Development. No: Under review. Pages: Under review. Year 2018. (Nov 14 2018 10:10AM)
[3]Article: The International Spillover Effects of the US uncertainty on Emerging Economies: A Panel VAR Approach. Authors: Nguyen Ba Trung. Applied Economic Letters (ISI). No: https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1458183. Pages: 1–7. Year 2018. (Mar 23 2018 11:08AM)
[4]Article: Investment Climate and Firm Productivity: An Application to Vietnamese Manufacturing Firms. Authors: Trung, Nguyen Ba, and Taise Kaizoji. Applied Economics (ISI). No: doi:10.1080/00036846.2017.1282148. Pages: 1–16. Year 2017. (Dec 31 2010 2:15PM)
[5]Presentations: The international spillover effect of macroeconomic policy uncertainty on emerging economies . Authors: Nguyen Ba Trung (2017). The International Conference of the Association of Korean Economic Studies on Korea and the World Economy, XVI. Pages: 14-30. Year 2017. (Jul 25 2017 10:21AM)
[6]Presentations: Investment Climate and Efficiency of Vietnamese Manufacturing Firms: What matters most?. Authors: Trung, Nguyen Ba. International Christian University and Meiji University, Japan. Pages: 20-25. Year 2014. (Apr 19 2017 12:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn