Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,111,175

 Xây dựng và triển khai các bài thí nghiệm Vật lí‎ trong chương trình THCS cho dự án đào tạo giáo viên THCS
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon click free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Bá Vũ Chính
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Quý Tuấn
Số: T2009-03-68 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn