Nguyễn Chí Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,045,594

 
Mục này được 16126 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Chí Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1978
Nơi sinh: xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa chất - Công trình; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Địa chất học; Tại: Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
Dạy CN: Địa chất công trình
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa XD Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905173746
Email: trungnguyenchi20@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2001 đến 2004 công tác tại Phòng thí nghiệm của Công trường Xây dựng Công trình 567 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5.Chức vụ: Thí nghiệm viên
Từ năm 2004 đến 2005 công tác tại Phòng thí nghiệm của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 533 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.Chức vụ: Thí nghiệm viên
Từ năm 2005 đến 2010 công tác tại Phòng Quản lý Kỹ thuật & An toàn thuộc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.Chức vụ: chuyên viên; Bí thư Chi đoàn TNCS HCM cơ quan Văn phòng Sở
Từ năm 2010 đến nay công tác tại Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chức vụ: giảng viên, Phó Bí thư Chi bộ, UVUBKT Đảng ủy nhà trường.
 Sách và giáo trình
(Aug 26 2013 11:03AM)
[1]Cơ sở Địa chất - Địa chất công trình Chủ biên: Nguyễn Chí Trung. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. Năm 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn