Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,121,187

 Cơ sở Địa chất - Địa chất công trình
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Chí Trung; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản xây dựng; Mã số:  ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT

Kiến thức về cơ sở địa chất - địa chất công trình đóng vai trò quan trọng như là nền tảng của quá trình nhận thức về sự hình thành và biến đổi của đất đá và các quá trình địa chất tự nhiên. Nội dung của tài liệu đề cập đến hầu hết các vấn đề thuộc môn học Địa chất đại cương, tuy nhiên một số nội dung được trình bày kĩ, vượt quá mức “đại cương”, đã mang tính định lượng, đã tiếp cận với các môn học Địa chất cấu tạo, Thạch học, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn…. Hơn nữa, khác với các tài liệu hiện có về cơ sở địa chất, với vai trò đặc biệt quan trọng của chuyển động kiến tạo mảng, đó là nguồn gốc sâu xa của các vấn đề về tai biến và các quá trình địa chất nội sinh: động đất, núi lửa, magma, biến chất,…vì vậy tác giả đã đặt phần này ngay ở  phần đầu của cuốn sách.

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cân nhắc, lực chọn, thu thập kỹ lưỡng những tài liệu nghiên cứu mới nhất về địa chất của thế giới đã và đang được giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học lớn của thế giới như Mỹ, Canada trong những năm gần đây với những nội dung mang tính hệ thống vừa rộng, vừa sâu, vừa định tính vừa định lượng được diễn đạt theo một cấu trúc có tính logic, dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tiễn. Nội dung sách và hình ảnh phong phú, rõ ràng; cách bố trí các chương, mục là kết quả suy ngẫm của tác giả và tham khảo của nhiều tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của sinh viên các chuyên nghành thuộc lĩnh vực Khoa học về Trái đất nói chung và khối ngành kỹ thuật không chuyên sâu về địa chất nói riêng trong điều kiện tự học theo hình thức tín chỉ. Đồng thời, qua tài liệu này tác giả mong muốn chia sẽ với các đồng nghiệp và những nhà nghiên cứu về những tri thức của khoa học về trái đất. Ngoài ra, tài liệu có thể sử dụng tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật môi trường, những nhà quản lý về tài nguyên – môi trường, quy hoạch xây dựng v.v…Hơn nữa, vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ 21, vì vậy tác giả nêu ra một số vấn đề mới mang tính chất gợi mở trong cuốn tài liệu này như: triều cường, nước biển dâng gây úng lụt, nhiễm mặn…

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn