Nguyễn Chí Thiện
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,725

 
Mục này được 8212 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Chí Thiện
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/02/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Hoá Học; Tại: Đại học Bách Khoa Tp HCM
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Phân tích Hoá học; Tại: Đại học Sheffield Hallam
Dạy CN: Khoa học y sinh, Khoa học dữ liệu
Lĩnh vực NC: Data-driven analysis, Bioinformatics, Biomaterials
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2018- nay: Giảng viên/Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
2006–2008: Giảng viên tại Trường Đại học kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
2005–2006: Nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Statistical analysis on length of stay in hospital. Tác giả: Dung Tien Nguyen, Phuc Dang Ho, Thien Chi Nguyen, Van Thi Cam Nguyen. Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology. Số: SI3(2020). Trang: SI97-SI106. Năm 2021. (Apr 1 2021 9:56AM)
[2]Bài báo: The computer-aided diagnosis of malaria parasites by blood testing images. Tác giả: Chi Thien Nguyen, Ngoc Thuy Van La, Kieu Nguyet Oanh Pham, Le Dinh Quy Nguyen. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: Volume 62, Issue 8. Trang: p. 48-54. Năm 2020. (Aug 19 2020 10:40AM)
[3]Bài báo: Hydrogel-Properties and potential applications in biomedical science. Tác giả: Nguyen Chi Thien, Phuoc Vo, Trinh Pham. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: Volume 61, Issue 11. Trang: p. 62-68. Năm 2019. (Jul 9 2020 4:51PM)
[4]Bài báo: Crystallinity change in poly(vinyl alcohol) films after crosslinking reaction with glutaraldehyde. Tác giả: Pham Thi Doan Trinh, Nguyen Chi Thien, Khairuddin, Francis Clegg. Vietnam Journal of Chemistry. Số: Vol. 55(4E23). Trang: page 363-369. Năm 2017. (Jul 9 2020 4:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Characterization of Solanum melongena Thioesterases Related to Tomato Methylketone Synthase 2. Authors: Khuat, V.L.U.; Bui, V.T.T.; Tran, H.T.D.; Truong, N.X.; Nguyen, T.C.; Mai, P.H.H.; Dang, T.L.A.; Dinh, H.M.; Pham, H.T.A.; Nguyen, T.T.H.. Genes (Plant Genetics and Genomics). No: Vol. 10(7). Pages: 549. Year 2019. (Jul 9 2020 4:53PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Introduction to Computer Science and Programming
Ngành: Khoa học máy tính
 2020 Sinh viên Đại học  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại Học Đà Nẵng.
[2]Probabilites and Statistics
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên Đại học  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại Học Đà Nẵng.
[3]Data Challenge 1
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên Đại học  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại Học Đà Nẵng.
[4]Organic Chemistry
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên Đại học  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại Học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn