Nguyễn Công Thùy Trâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22727 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Công Thùy Trâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/01/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh hoc; Tại: Đại học Khoa học – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Sinh lý người và động vật, Lý sinh, Sinh lý trẻ, Giải phẫu sinh lý thần kinh cấp cao.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Van (C)
Địa chỉ liên hệ: K81/3 Hai Phong, TP Da Nang
Điện thoại: 0511 3733292; Mobile: 0983201104
Email: ncthtram@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Giảng viên Khoa Sinh-Môi trường – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2000 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu một số chỉ số sinh học tuổi dậy thì của học sinh Trung học cơ sở Đà Nẵng và những định hướng giáo dục giới tính trong nhà trường. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Công Thùy Trâm. Thành viên: Th.S Trương Thị Thanh MaiTh.S Nguyễn Huy Bình. Mã số: Đ2013-03-44. Năm: 2013. (Oct 27 2014 9:18AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thùy Trâm. Thành viên: Cáp Kim Cương, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Đào, Trương Thị Thanh Mai. Mã số: T2011-DDN03-03. Năm: 2011. (Aug 14 2013 4:45PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng và ứng dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực sinh học cơ bản ở bậc Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thùy Trâm. Thành viên: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào, Đào Văn Minh. Mã số: T2010-03-34. Năm: 2010. (Aug 14 2013 4:49PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thùy Trâm. Mã số: T04-16-64. Năm: 2007. (Aug 14 2013 4:41PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tuổi dậy thì và các yếu tố liên quan ở nữ học sinh THCS thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Công Thùy Trâm*; ThS. Trương Thị Thanh Mai. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 40. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI, THỂ LỰC CỦA HỌC SINH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CƠTU TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NAM. Tác giả: Nguyễn Công Thùy Trâm - Trần Thị Thu Thư. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 124-131. Năm 2012. (Jan 5 2013 4:46PM)
[3]Bài báo: Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Công Thùy Trâm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN. Số: 1. Trang: 110-117. Năm 2011. (Aug 14 2013 5:02PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải phẫu sinh lý hoạt động thền kinh cấp cao
Ngành: Tâm lý học
 2007 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 
[2]Chuyên đề Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Ngành: Sinh học
 2002   
[3]Sinh lý người và động vật
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên  Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn