Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 On the regularity index of n+3 almost equimultiple fat points in Pn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Chanh Tu, Tran Manh Hung
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Kyushu J. of Mathematics, Japan (SCIE); Số: Vol. 67;Từ->đến trang: 17-27;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The aim of this paper is to prove a well-known conjecture on regularity index of any n+3 almost equimultiple fat points in Pn.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The aim of this paper is to prove a well-known conjecture on regularity index of any n+3 almost equimultiple fat points in Pn.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn