Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,751

 Nghiên cứu việc sử dụng máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng để gia nhiệt hệ thống nước nóng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Minh Mận; ThS. Nguyễn Công Vinh
Nơi đăng: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 05-354/ĐHQG-HCM;Từ->đến trang: 568-575;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đã trình bày một máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng sử dụng để gia nhiệt cho nước nóng phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các hộ gia đình, khách sạn hay các tòa nhà hành chính trong hệ thống điều hòa không khí. Sau khi xây dựng mô hình máy bơm nhiệt, chúng tôi tiến hành thí nghiệm đo nhiệt độ đầu ra và đầu vào của hệ thống này trong khoảng thời gian và điều kiện nhất định. Đồng thời, chúng tôi cũng đánh giá và so sánh số liệu thu được bằng phương pháp mô phỏng và đưa ra các thông số ảnh hưởng đến quá trình thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy mô hình máy bơm nhiệt mà chúng tôi xây dựng tiết kiệm điện năng và có thể ứng dụng vào trong việc cấp nước nóng trong toàn địa bàn dân cư của cả nước khi có nhu cầu cần thiết.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The paper presents an energy-efficient heat pump used to heat hot water systems in households, hotels, or offices during air conditioning. First, we built a model of a heat pump. After that, we conducted several experiments on this model by measuring inlet and outlet temperatures in an established period of time and under particular conditions. Furthermore, we evaluated and compared results obtained from the measurements by the method of modeling, and revealed parameters influencing the measuring process. The experimental results showed that our model heat pump was highly energy-efficient and can be widely used to provide hot water in all residential areas in the city of Danang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn