Nguyễn Đức Bảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,356

 
Mục này được 31067 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Bảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/04/1986
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Tùng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Điều Dưỡng; Tại: Trường Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Phòng Công tác sinh viên; Khoa Y Dược
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Điều dưỡng; Tại: Đại học Điều dưỡng Nam Định
Dạy CN: Điều dưỡng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02367109357; Mobile: 0988 808 283
Email: ndbao@ac.udn.vn; ndbao@smp.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ ngày 02/07/2010: Giảng viên Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng
Từ ngày 21/8/2019: Tổ trưởng Tổ Cơ sở vật chất - Khoa Y Dược
Từ ngày 24/12/2020: Tổ trưởng Tổ Công tác sinh viên - Khoa Y Dược
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn