Nguyễn Đức Bảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,825,914

 
Mục này được 19924 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Bảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/04/1986
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Tùng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Điều Dưỡng; Tại: Trường Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - CTSV; Khoa Y Dược
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Điều dưỡng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn bằng B
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược, Tầng 8, Viện Anh ngữ, 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 962 585; Mobile: 0988 808 283 or 0905 266 929
Email: ducbao.ht@gmail.com; ndbao@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ ngày 02/07/2010: Giảng viên Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn