Nguyễn Đăng Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,303,674

 
Mục này được 10701 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đăng Châu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/07/1958
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: ĐHSP Huế
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: - Phương pháp dạy học Ngữ văn - Tiếng Việt cho người nước ngoài
Lĩnh vực NC: - Phương pháp dạy tiếng - Ngôn ngữ dân tộc thiểu số miền Trung Tây nguyên
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 87 Lê Văn Thứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363831606; Mobile: 0983550804
Email: daytiengviet.dangchau@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

I.                    Các bài báo, báo cáo khoa học

1.1.  công bố trong nước

-         Điều nên làm khi dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho học sinh tiểu học Cơ tu, hội nghị Tiếng Việt cho người nước ngoài, Đại học Tổng hợp TP HCM, 1994

-         Vai trò của biện pháp miêu tả tình huống trong dạy học tiếng Việt như một ngoại ngữ, hội thảo khoa học Nghiên cứu so sánh đối chiếu các ngôn ngữ, Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997

-         Về tiếp xúc ngôn ngữ và tiếp xúc ngôn ngữ Cơ tu – Việt, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 7-2000, Đại học Đà Nẵng

-         Nên chăng có một giải pháp đồng bộ trong đổi mới dạy học tiếng Việt, Đại học sư phạm, ĐHĐN 4-2001

1.2.  công bố ngoài nước

-         An official orthography for Cơ Tu language in Vietnam (Về một hệ thống chữ viết chính thức cho tiếng Cơ tu ở Việt Nam), Pan-Asiatic Linguistics of the fifth international symposium on languages and linguistics, November 16 – 17, 2000, National University, HCM City

-         Vai trò của giáo viên ngữ văn trong nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin, hội nghị khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thích ứng với nền kinh tế tri thức trong thế kỉ 21, Đại học Huế - Việt Nam và Học viện Sư phạm Quảng Tây – Trung Quốc, Huế 11-12-2001

-         K’tu script in the K’tu ethnic cultural development and preservation, The 6th Pan-Asiatic international symposium on Linguistics, Hà Nội, 25-26.11.2004

-         To preserve the minority ethnic Groups’ own cultural spaces within National Cultures in the Greater Mekong Sub-region, International Conference Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region, June 30 – July 2, 2005, Ubon Ratchathani University, Thailand

 

II.                 Các đề tài NCKH các cấp

 • Xác định ngữ âm Cơtu chuẩn cho sách học vần song ngữ Việt-Cơtu; đề tài cấp Bộ 1999 – 2001, mã số: B99-16-18
 • Cơ cấu ngữ âm tiếng Bh’noong; đề tài cấp Bộ 2007 – 2008, mã số: B 2007-DN03-23
 • III.               Sách, giáo trình xuất bản (có giấy phép xuất bản)

  IV.              Bằng phát minh sáng chế

  V.                 Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của sinh viên

  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn