Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ndchinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Đức Chỉnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,202,412

 
Mục này được 2045 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Chỉnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Giáo dục ; Tại: Đại học Monash
Dạy CN: Giao tiếp liên văn hóa, Phương pháp giảng dạy, Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ
Lĩnh vực NC: Đào tạo và phát triển giáo viên ngoại ngữ (Second language teacher education), Đặc trưng nghề ngiệp của giáo viên (Teacher identity), Lịch sử giáo dục (History of education), Ngôn ngữ và văn hóa (Language, culture and society), những vấn đề văn hóa xã hội trong giáo dục (Sociocultural issues in education)
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ndchinh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2003 - hiện tại: Giảng dạy tại Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nguyễn Trường Tộ với việc phát triển ngôn ngữ ở Việt Nam thế kỉ XIX. Tác giả: Nguyễn Đức Chỉnh. Tạp chí Ngôn Ngữ. Số: 3(262). Trang: 20-25. Năm 2011. (Mar 2 2017 11:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Creating spaces for constructing practice and identity: innovations of teachers of English language to young learners in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. Research Papers in Education. No: 32 (1). Pages: 56-70. Year 2017. (Feb 19 2017 7:21PM)
[2]Article: Beyond the school setting: language teachers and tensions of everyday life. Authors: Chinh Duc Nguyen. Teachers and Teaching: Theory and Practice. Year 2017. (Feb 19 2017 7:26PM)
[3]Article: Connections between learning and teaching: EFL teachers’ reflective practice. Authors: Chinh Duc Nguyen. Pedagogies: An International Journal. No: 12(3). Pages: 237-255. Year 2017. (Aug 12 2017 11:32PM)
[4]Article: Metaphors as a window into identity: A study of teachers of English to young learners in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. System:An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics. No: 60. Pages: 66-78. Year 2016. (Feb 19 2017 7:17PM)
[5]Presentations: Identity construction in EFL contexts: A case study of primary English language teachers in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australia. Year 2014. (May 9 2017 7:52PM)
[6]Presentations: Narrative inquiry into the tradition of language learning in a Vietnamese family over one century: Some implications for foreign language education today. Authors: Chinh Duc Nguyen. AARE-APERA-WERA Conference, Sydney. Year 2012. (May 9 2017 7:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn