Nguyễn Đỗ Công Pháp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1664 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đỗ Công Pháp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/06/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin & Truyền thông; Tại: University of Rennes 1
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 2 Võ Văn Tần, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: không chín không năm chín năm chín sáu một bốn
Email: ndcphap (at) vku (dot) udn (dot) vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2011 đến nay: Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống giảng dạy Tin học Đại cương. Chủ nhiệm: Nguyễn Đỗ Công Pháp. Thành viên: Nguyễn Thanh Tuấn. Mã số: T2012-03-15. Năm: 2012. (Mar 18 2014 9:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn