Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,854

 Một phương pháp xác định thời gian máy trên máy CNC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Lực
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật, Hà Nội 12-13/10/2001; Số: Tập 2, số 12-13/10/2001;Từ->đến trang: 193-197;Năm: 2001
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xác định chế độ cắt tối ưu là một trong những bước chủ yếu trong quá trình chuẩn bị sản xuất, vì chúng ảnh hưởng đến cả chi phí, thời gian và chất lượng gia công. Những nghiên cứu trước đây thường chỉ phát triển các mô hình gia ccoong cac bề mặt trụ tròn, các bề mặt gia công trên máy CNC chủ yếu là các bề mặt phức tạp, liên tục. Ở đây sẽ trình bày mô hình tính thời gian máy khi gia công theo biên dạng phức tạp làm cơ sở cho tính toán chế độ cắt tối ưu.
ABSTRACT
Determing the optimal maching parameters is essential in the maching process planning since the machining parameters significantly effect production cost, production time and quality of machined parts. Machined parts on the CNC latherrs typically have continuous, complex forrms. In this study, we forrmulate the model for deteminationon the actual cutting time when turning these parts.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn