Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,885

 Lựa chọn chế độ cắt tối ưu khi gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy CNC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Minh Tứ, Lê Viết Ngưu, Nguyễn Đắc lực
Nơi đăng: tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số: 30+31/2001;Từ->đến trang: 73-78;Năm: 2001
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các chi tiết gia công trên máy CNC thường có biên dạng phức tạp và liên tục mà ở lần cắt cuối dao chạy theo biên dạng này. Bài báo giới thiệu mô hình lựa chọn chế độ cắt tối ưu trong các trường hợp đó nhằm mở rộng các ứng dụng tối ưu trong thực tiễn.
ABSTRACT
Machined parts on the CNC lathers typically have complex, continuous profiles and in the last cut, the tool moves along these profiles. This paper presents a model for selection of optimal cutting regime in these cases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn