Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,285

 Một phương pháp nâng cao năng suất khi tiện các trục dài kém cứng vững trên máy CNC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Lực, Trần Xuân Tùy
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo Hội thảo toàn quốc lần 1 về Cơ điện tử. NXB Đại học quốc gia Hà Nội; Số: 20/09/2002;Từ->đến trang: 198-205;Năm: 2002
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu một phương pháp xác định chế độ cắt tối ưu trên máy tiện CNC. Phương pháp có tính đến độ cứng vững của hệ thống công nghệ thay đổi dọc theo chiều dài của chi tiết gia công, đặc biệt là cho chi tiết dài, yếu. Bài báo cũng thảo luận những áp dụng của phương pháp thông qua hệ điều khiển thích nghi.
ABSTRACT
The paper presents a method for determination of optimum regime on CNC turning. The method takes into consideration the variation static stiffness of the machining system along the workpiece axis. The paper also discusses the application of the method though Adaptive Control System.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn