Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,346

 Lựa chọn chế độ cắt tối ưu cho quy trình công nghệ gia công cơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Lực, Trịnh Minh Tứ
Nơi đăng: Kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Số: Hội nghị khoa học lần 20;Từ->đến trang: 258-262;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này mô tả thủ tục để tính chế độ cắt tối ưu đồng thời cho các nguyên công của quy trình công nghệ, mô hình được giải với các ràng buộc vật lý còn có thêm ràng buộc về thời gian gia công.
ABSTRACT
Thí paper describes a procedure to calculate the optimal cutting regime simultaneously for all operations of technological process. The model is solved with the physical constraints and adding the constraint of maching time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn