Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,953

 Hàm đặc tính tuổi bền dao và năng suất bóc kim loại
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Lực, Lê Viết Ngưu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tập san Khoa học - ĐH Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 6;Từ->đến trang: 15-18;Năm: 1999
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu hàm đặc tính tuổi bền dao (T) và năng suất bóc kim loại (R). Ở đây sẽ khảo sát các hàm mục tiêu theo các biến T, R. Qua đó sẽ tìm được điểm tối ưu của nguyên công, tạo điều giải bài toán tối ưu chế độ cắt được thuận lợi hơn.
ABSTRACT
This paper introduces the establishment of a Tool-life (R) - Cutting Rate (R) characteristic function for material Removal, in which the economic objective functions are described base on T and R. The application of this function revealed that the optimal points lie on the R-T curve. This provides the possibility for optimally solving economic problem.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn