Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,284

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Robot công nghiệp
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2005 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK-ĐH Đà Năng
[2]Tối ưu hóa ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên đại học và học viên cao học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường ĐHBK-ĐH Đà Nẵng
[3]Công nghệ chế tạo máy, Trang bị công nghệ và cấp phôi tự dộng, Kỹ thuật gia công cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1982 Sinh viên đại học và cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường ĐHBK, Trường CĐCN - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn