Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,506,460

 Tổng hợp các vi cầu giống cuộn lên trên cơ sở diatomite và ứng dụng của chúng cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn toluene
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quoc-Chon Le, Chinh Chien Nguyen, Thi Thanh Nhi Le, Thierry Lefèvre, Minh Tuan Nguyen Dinh, Sung Hyun Hong, Soo Young Kim, Quyet Van Le
Nơi đăng: Nanomaterials; Số: 10;Từ->đến trang: 339;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Diatomite (DE) has attracted considerable attention owing to its abundance, low cost, and potential for a wide variety of applications. This work reports the development of mesoporous wool-ball-like (WBL) microspheres from natural DE through a simple hydrothermal treatment. We discovered that the presence of cetyltrimethylammonium bromide is a prerequisite for generating monodispersed WBL microspheres. The mechanism for the transformation of pristine DE into mesoporous microspheres through dissolution–recrystallization was clearly investigated. Interestingly, the microspheres exhibited a specific surface area 25–60 times larger than that of the pristine DE. The application of WBL microsphere DE as an effective support for metallic catalysts in the toluene total oxidation reaction was demonstrated.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn