Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Tốt nghiệp thủ khoa Chuyên ngành Sản xuất tự động niên khóa 2005-2010. Năm: 2010.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Số: 685/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016-2018. Số: 166/NQ-KT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn