Nguyễn Dương Nguyên Hảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,969

 
Mục này được 9295 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Dương Nguyên Hảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/08/0
Nơi sinh: Tx Hội An
Quê quán Tx Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Cơ sở DDHSP Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Trường Đại học ngoại ngữ-ĐHQG Hà nội
Dạy CN: Lý thuyết tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc Đà Nẵng
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905492344
Email: ndnhao@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tiếng Anh từ năm 1995 đến nay
Các học phần giảng dạy:
- Dẫn nhập ngữ nghĩa học tiếng Anh
- Ngữ pháp nâng cao tiếng Anh
- Kỹ năng thực hành tiếng Anh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn