Nguyễn Đặng Nguyên Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,894,968

 
Mục này được 3620 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đặng Nguyên Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/08/1992
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: TESOL; Tại: University of Huddersfield
Dạy CN: Kĩ năng tiếng
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ Anh, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Dịch thuật
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3699177; Mobile: 
Email: ndnphuong@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2014 - 2015: Giảng viên tập sự công tác tại Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại Học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2016 - nay: Giảng viên công tác tại Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ, trường Đại Học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn