Nguyễn Dương Nguyên Trinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,232

 
Mục này được 26072 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Dương Nguyên Trinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/08/1972
Nơi sinh: Tx Hội An
Quê quán Tx Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: K154/5A Lý Tự Trọng, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 893124; Mobile: 0906421604
Email: chaunhi99@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại khoa tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (1996 đến nay).
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng kỹ thuật ghi âm để chữa lỗi trong việc giảng dạy kỹ năng Nói cho sinh viên năm thứ 1 khoa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Dương Nguyên Trinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghê, Đại học Đà Nẵng. Số: 44.2011. Trang: 260-268. Năm 2011. (Jan 17 2013 10:32AM)
[2]Bài báo: Sử dụng kỹ thuật ghi âm để chữa lỗi trong việc giảng dạy môn Luyện âm cunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: 08. Trang: 1939-1944. Năm 2011. (Jan 17 2013 10:29AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 17 2013 10:35AM)(Jan 17 2013 10:36AM)(Jan 17 2013 10:44AM)(Jan 17 2013 3:49PM)
[1]Speaking 1 Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 2007.
[2]

Luyện âm


Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 2007.

[3]Speaking 1 Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 2007.
[4]Speaking 1 Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 2007.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn