Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,630

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng chương trình AutoLISP biểu diễn bánh răng cycloid 2D, 3D thường dùng trong cơ khí. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 3(44) /2011. Tác giả: Nguyễn Độ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(44)/2011. Trang: 20-27. Năm 2011. (Jul 18 2011 7:13PM)
[2]Bài báo: Chương trình AutoLISP tích hợp vào AUTOCAD biểu diễn tổng quát hình cắt dọc bánh răng côn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 1(42) /2011. Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(42)/2011. Trang: 1-11. Năm 2011. (May 19 2011 9:54AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình biểu diễn bánh răng trụ thân khai 2D, 3D được dùng rộng rãi trong cơ khí . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(49)/2011. Trang: 22-26. Năm 2011. (Jun 25 2012 8:50AM)
[4]Bài báo: Chương trình AutoLISP tạo họ đường cong Epitrochoid và Hypotrochoid tích hợp vào AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Tập 1- số 4(39) /2010. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39)/2010. Trang: 61-68. Năm 2010. (Dec 31 2010 3:16PM)
[5]Bài báo: Chương trình AutoLISP tạo đường cong thân khai đường tròn tích hợp vào AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 6(35) /2009 . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6(35)/2009. Trang: 15-21. Năm 2009.
(Dec 31 2010 3:03PM)
[6]Bài báo: Chương trình AutoLISP tạo lệnh cho AutoCAD để vẽ các đường cong cycloid và trochoid. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Đà Nẵng, số 2(31) /2009. . Tác giả: Nguyễn Độ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2(31)/2009. Trang: 1-7. Năm 2009.
(Dec 31 2010 2:35PM)
[7]Bài báo: Biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc nón được dùng rộng rãi trong Cơ khí. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 58/2006. Tác giả: Nguyễn Độ, Lê Cung. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học. Số: số 58/2006. Trang: 29-32. Năm 2006. (May 19 2011 10:23AM)
[8]Bài báo: Biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc trụ thông dụng trong ngành Cơ khí. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 55/2006. . Tác giả: Nguyễn Độ, Lê Cung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học. Số: 55/2006. Trang: 65-68. Năm 2006. (Dec 31 2010 1:31PM)
[9]Bài báo: Tạo lệnh thiết lập nhanh các bản vẽ mẫu tổng quát sử dụng trong AutoCAD. Tuyển tập báo cáo Khoa học -Hội nghị kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa (1975-2005), số 09/2005. . Tác giả: Nguyễn Độ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 09/2005. Trang: 32-38. Năm 2005.
(Dec 31 2010 11:54AM)
[10]Bài báo: Chương trình AutoLISP tạo lệnh thiết lập nhanh bản vẽ mẫu xây dựng trong AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Đà Nẵng, số 4[12] / 2005. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4[12]2005. Trang: 1-7. Năm 2005. (Dec 31 2010 1:08PM)
[11]Bài báo: Lập trình AutoLISP tạo lệnh vẽ đường cong xoắn ốc nhiều tâm sử dụng trong AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 51/2005. . Tác giả: Nguyễn Độ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học. Số: 51/2005. Trang: 71-74. Năm 2005. (Dec 31 2010 12:56PM)
[12]Bài báo: Tạo các files phần mềm định nghĩa mẫu mặt cắt trong AutoCAD2000 phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 46+47 /2004. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 46+47/2004. Trang: 18-21. Năm 2004.
(Dec 31 2010 10:58AM)
[13]Bài báo: Tạo thư viện các mẫu mặt cắt trong AutoCAD phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 2(6) /2004. . Tác giả: Nguyễn Độ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 2(6)/2004. Trang: 36-40. Năm 2004.
(Dec 31 2010 11:22AM)
[14]Tham luận: Hoàn thiện thư viện các dạng đường trong AutoCAD2000 phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 3 – Đại học Đà Nẵng, số 11/2004. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 5-10. Năm 2004. (Dec 31 2010 11:33AM)
[15]Bài báo: Thành lập thư viện định nghĩa dạng đường trong phần mềm AutoCAD phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 38+39 /2002. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học. Số: 38+39/2002. Trang: 17-20. Năm 2002. (Dec 31 2010 10:50AM)
[16]Bài báo: Các đặc trưng của giao tuyến mặt phẳng với mặt địa hình nón eliptic. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Đà Nẵng, số 9/2002. . Tác giả: Nguyễn Độ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9/2002. Trang: 23-26. Năm 2002. (Dec 31 2010 10:28AM)
[17]Bài báo: Khảo sát động lực học cụm trục chính máy công cụ. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng, số 6/1999. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6/1999. Trang: 29-. Năm 1999.
(Dec 31 2010 10:05AM)
[18]Bài báo: Tính toán đặc trưng tĩnh hệ thống đàn hồi trục chính công xôn. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng, số 3/1998. . Tác giả: Nguyễn Độ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3/1998. Trang: 9-13. Năm 1998.
(Dec 31 2010 9:17AM)
[19]Bài báo: Chuyển vị của đầu mút công xôn trục chính. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng, số 2, 3/1997. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2, 3/1997. Trang: 23-26. Năm 1997.
(Dec 31 2010 8:59AM)
[20]Bài báo: Dựng hình chiếu trục đo xuyên tâm theo toạ độ. Thông tin KH & CN- Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng, số 12/1993, Đà Nẵng 1993 . Tác giả: Nguyễn Độ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 12/1993. Trang: 64-70. Năm 1993.
(Jan 2 2011 2:19PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng phép afin phối cảnh trong bài toán giao của mặt phẳng với mặt nón Eliptic bậc hai. Tập san Khoa học- Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Số 6/1991, Đà Nẵng 1991. . Tác giả: Nguyễn Độ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6/1991. Trang: 92-97. Năm 1991. (Jan 2 2011 1:32PM)
[22]Bài báo: Phép chiếu trục đo. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học. Chuyên ngành Hình học Họa hình, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn