Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,930,569

 Các đặc trưng của giao tuyến mặt phẳng với mặt địa hình nón eliptic. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Đà Nẵng, số 9/2002.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 9/2002;Từ->đến trang: 23-26;Năm: 2002
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp xác định chính xác các đặc trưng của giao tuyến của mặt phẳng với mặt địa hình nón eliptic bậc hai trong phương pháp hình chiếu có số - bằng phép biến đổi afin phối cảnh với sự trợ giúp của máy tính.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
This paper represents the method defining exactly feature characteristers of intersection curve of plane with the second - order elliptic conical surface of topography in the method of numbering composed projection. By using affine transformation with the aid of computer.
 
 
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn