Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,326,466

 Thành lập thư viện định nghĩa dạng đường trong phần mềm AutoCAD phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 38+39 /2002.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học; Số: 38+39/2002;Từ->đến trang: 17-20;Năm: 2002
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày thư viện định nghĩa dạng đường được tạo ra trong phần mềm AutoCAD phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Các dạng đường này được sử dụng rộng rãi trong các bản vẽ kỹ thuật thuộc các ngành công nghiệp và xây dựng.
ABSTRACT
This paper presents the linetypes definition library  created in AutoCAD software correspoding to Vietnam standards. These linetypes are often used in some technical drawings of the industrial and constructional branches.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn