Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,389

 Tạo các files phần mềm định nghĩa mẫu mặt cắt trong AutoCAD2000 phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 46+47 /2004.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 46+47/2004;Từ->đến trang: 18-21;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày cách tạo các files phần mềm định nghĩa mẫu mặt cắt trong AutoCAD2000 phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Các mẫu mặt cắt này thường được sử dụng trong các bản vẽ kỹ thuật thuộc các ngành công nghiệp và xây dựng.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The paper presents the way of creating the hatch patterns files in AutoCAD2000 corresponding to Vietnam standards. The hatch patterns have often in some technical drawings of the industrial and constructional branches.
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn