Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,393

 Hoàn thiện thư viện các dạng đường trong AutoCAD2000 phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 3 – Đại học Đà Nẵng, số 11/2004.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 11/2004;Từ->đến trang: 5-10;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày thư viện phần mềm các dạng đường phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam được sử dụng trong AutoCAD. Các dạng đường này thường được sử dụng để biểu diễn các đường nét khác nhau của các đối tượng trong bản vẽ kỹ thuật thuộc các ngành công nghiệp và xây dựng.
ABSTRACT
The article presents the linetypes software library corresponding to Vietnam standards úed in AutoCAD. The linetypes are often used  to represent the linetypes for objects in some technical  drawings of the industrial and constructional branches.
 
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn