Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,947,352

 Tạo lệnh thiết lập nhanh các bản vẽ mẫu tổng quát sử dụng trong AutoCAD. Tuyển tập báo cáo Khoa học -Hội nghị kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa (1975-2005), số 09/2005.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 09/2005;Từ->đến trang: 32-38;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trình AutoLISP tạo các lệnh thiết lập nhanh nhiều bản vẽ mẫu tổng quát trong AutoCAD. Các bản vẽ mẫu này được sử dụng để thiết kế các loại đồ án tốt nghiệp và môn học cho sinh viên tất cả các ngành thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
The article presents the AutoLISP program creating the commands for quick setup the general template drawings in AutoCAD. These template drawings are used to design the types of subjects and graduate projects for all students of branches of Danang University of Technology.
 
 
 
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn