Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,326,410

 Chương trình AutoLISP tạo lệnh thiết lập nhanh bản vẽ mẫu xây dựng trong AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Đà Nẵng, số 4[12] / 2005.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 4[12]2005;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trình AutoLISP tạo lệnh thiết lập nhanh các bản vẽ mẫu xây dựng tổng quát trong AutoCAD. Các bản vẽ mẫu này được sử dụng để thiết kế các đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Xây dựng thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT

This paperpresentsAutoLISPprogram creates command setup quickly the general constructional  template drawing in AutoCAD. These template drawings are usedto design kinds of graduated projects for constructional students of Danang University of Technology.
 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn