Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,152,602

 Biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc trụ thông dụng trong ngành Cơ khí. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 55/2006.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ, Lê Cung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học; Số: 55/2006;Từ->đến trang: 65-68;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu phương pháp biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc trụ được tạo ra do đường thẳng chuyển động theo một quy luật nhất định như mặt ren vít, mặt răng của bánh răng thân khai, mặt ren trục vít,… Bài báo cũng nghiên cứu ứng dụng phần mềm Pro/ENGINEER để dựng các mặt kẻ xoắn ốc trụ nói trên.
ABSTRACT
This article introduces the method of representing some cylindrically helical ruled surfaces generated by a moving straight line according to a specific rule such as those used in threads, helical gearings, worm gears,...The article also represents the application of Pro / ENGINEER software to build up these surfaces.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn