Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,152,573

 Chương trình AutoLISP tạo lệnh cho AutoCAD để vẽ các đường cong cycloid và trochoid. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Đà Nẵng, số 2(31) /2009.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 2(31)/2009;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trình AutoLISP tạo lệnh cho AutoCAD để vẽ đường cong cycloid và trochoid. Chương trình vẽ rất nhanh và chính xác các đường cong cycloid và trochoid theo góc nghiêng bất kỳ của trục X và góc quay bất kỳ của bán kính đường tròn lăn. Đây là chương trình AutoLISP dùng cho các nhà thiết kế Cơ khí, nó được dùng để tạo ra biên dạng răng cycoid hình thành bánh răng và các đồng hồ cơ khí,v.v…
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
The paper presents the AutoLISP program creating the command for AutoCAD in order to generate the cycloid and trochoid curves. The cycloid and trochoid curves which are defined by  the path of a point attached to a circle at a distance from the center as the circle rolls without slipping along a fixed straight line. This program generates the cycloid and trochoid curves very fast and hight precision according to any rotation angle of X- axis and rotation angle of a rolling circle's radius. This is the useful  AutoLISP program for mechanical Engineers, which is used to create cycloidal gear profile is a form of gear and mechanical clocks, etc. ...
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn