Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,930,581

 Chương trình AutoLISP tạo đường cong thân khai đường tròn tích hợp vào AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 6(35) /2009
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 6(35)/2009;Từ->đến trang: 15-21;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trình AutoLISP tạo đường cong thân khai của đường tròn- là quỹ tích của các điểm được tạo ra bởi điểm cuối trên đường thẳng khi đường thẳng này lăn không trượt quanh một đường tròn cố định. Chương trình tạo rất nhanh, chính xcs và tổng quát đường cong thân khai của đường tròn theo hướng ngược hoặc cùng chiều kim đồng hồ ở góc nghiêng bất kỳ của trục X cũng như góc quay bất kỳ của bán kính đường tròn cơ sở. Đây là chương trình AutoLISP dùng cho các nhà thiết kế cơ khí, nó được dùng rộng rãi trong việc thiết kế biên dạng răng thân khai và biên dạng vỏ vòi phun trong tủbin của các máy bơm,...
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The paper presents AutoLISP program creating the involute curve of the circle that comprises a focus of points traced out by the end point on a line as it rolls without slipping on a fixed circle. This program generates fast, exactly and generally the involute curve of a circle in the counterclockwise or clockwise direction at any rotation angle of an X-axis and of fixed circle’s radius. This is a useful AutoLISP program for mechanical engineers, which is widely used for designing involute profile gear and for casing the profiles of pumps and blowers, etc.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn