Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,152,700

 Ứng dụng phép afin phối cảnh trong bài toán giao của mặt phẳng với mặt nón Eliptic bậc hai. Tập san Khoa học- Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Số 6/1991, Đà Nẵng 1991.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

This article applied the affine transformation combined with perpendicular projection to accurately determine the second - order intersection curve as well as the basic characteristics of the intersection generated by the plane cutting second order elliptic cone with baseline is the ellipse is given by the two conjugate radii.

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn