Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,326,401

 Dựng hình chiếu trục đo xuyên tâm theo toạ độ. Thông tin KH & CN- Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng, số 12/1993, Đà Nẵng 1993
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 12/1993;Từ->đến trang: 64-70;Năm: 1993
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Bài báo trình bày phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo xuyên tâm của vật thể theo tọa độ của chúng. Bài báo cũng trình bày phương pháp xây dựng lại hình dạng thật và kích thước của đối tượng được biểu diễn

ABSTRACT

The paper presents the method of establishing the central axonometric projection of the objects according to their coordinates. The article also presents the method of reestablishing the true shape and size of the objects are represented.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn