Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,383

 Tính toán đặc trưng tĩnh hệ thống đàn hồi trục chính công xôn. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng, số 3/1998.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 3/1998;Từ->đến trang: 9-13;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp thành lập công thức tính chuyển vị tại đầu mút của trục chính côngxôn nơi đặt lực cắt của các máy công cụ. Công thức này cho phép ta ước lượng độ chính xác của máy công cụ và độ chính xác gia công.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
This paper introduced an establishing method the formula for calculating static deflection in bending at the nose of the spindle. The formula permits us to estimate accuracy of machine tools and manufaturing accuracy. It is base for structural optimization design of the spindle unit  of machine tools.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn