Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,326,436

 Biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc nón được dùng rộng rãi trong Cơ khí. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 58/2006
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ, Lê Cung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học; Số: số 58/2006;Từ->đến trang: 29-32;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu phương pháp biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc nón - do đường sinh là đường thẳng chuyển động xoắn ốc tạo thành như mặt ren vít côn, mặt răng của bánh răng nón thân khai răng nghiêng,...Bài báo cũng nghiên cứu ứng dụng phần mềm Pro/ENGINEER vào việc dựng hình các mặt kẻ nói trên.
ABSTRACT
This article introduces the method of representing some conical helicoidal ruled surfaces generated by a moving straight line according to a specific rule such as those used in threads, helical gearings,... The article also represents the application of Pro/ENGINEER solfware to build up these surfaces.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn