Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,876

 Xây dựng chương trình AutoLISP biểu diễn bánh răng cycloid 2D, 3D thường dùng trong cơ khí. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 3(44) /2011.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3(44)/2011;Từ->đến trang: 20-27;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này xây dựng một chương trình AutoLISP tích hợp vào AutoCAD nhằm biểu diễn cả hai bánh răng cycloid 2D và 3D thường được dùng rộng rãi trong việc thiết các bản vẽ về máy. Biên dạng răng của bánh răng cycloid dựa trên cơ sở các đường cong epicycloid và hypocycloid - là các đường cong được tạo ra bởi đường tròn lần lượt lăn không trượt quanh bên ngoài và bên trong của đường tròn khác. Hiện nay, bánh răng cycloid 2D, 3D được vẽ rất chậm và khó khăn theo các phương pháp truyền thống. Chương trình AutoLISP này vẽ rất nhanh và chính xác bánh răng cycloid 2D, 3D mà trong phần mềm AutoCAD chưa có các chương trình để biểu diễn chúng. Đây là chương trình AutoLISP hữu ích cho các kỹ sư và sinhviên cơ khí trong việc thiết kế các bản vẽ máy.
ABSTRACT
This article deals with the establishment of an AutoLISP program integrated into the AutoCAD software for representing both the 2D and 3D cycloidal gears used widely in the design of machinery drawings. The cycloidal gears tooth profile is based on the epicycloid and hypocycloid curves which are generated by a circle rolling without slipping around the outside and inside of another circle, respectively. Until today, both the 2D and 3D cycloidal gears are slowly drawn with traditional methods. This AutoLISP program will help draw quickly and exactly both the 2D and 3D cycloidal gears, which have not yet been represented by any programs in the AutoCAD software. This is a useful AutoLISP program for mechanical engineers and students in the design of machinery drawings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn