Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,152,704

 Khảo sát động lực học cụm trục chính máy công cụ. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng, số 6/1999.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6/1999;Từ->đến trang: 29-;Năm: 1999
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày cách thành lập công thức tính tần số riêng của cụm trục chính của các máy công cụ. Việc xác định tần số riêng của cụm trục chính để tránh dao động cộng hưởng. Từ đó ta vẽ được biểu đồ đặc trưng Tần – Biên – Pha của hàm truyền của hệ đàn hồi cụm trục chính, và đánh giá được mức độ ổn định động lực học của cụm trục chính khảo sát.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper introduced an establishing method the formula for determining the natural frequencies angular velocity of the spindle unit  of machine tools. The determination of the natural frequency off the spindle unit to dvoid resonance vibrations.From that we draw Gain -Phase-Frequency  characteristic diagram of the tranferfuntion of the opened spindle unit elastic system and estimate the dynamic stability of the spindle unit which is examined. 
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn