Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,460

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng thư viện phần mềm tích hợp vào AutoCAD hỗ trợ thiết kế trong cơ khí. Mã số:B2010- ĐN 02- 53, nghiệm thu năm 2011. Đề tài cấp Bộ 2010-2011. unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me. Chủ nhiệm: GVC.ThS Nguyễn Độ. Thành viên: GVC.ThS Nguyễn Độ, GV. Ngô Phan Thu Hương . Mã số: B2010-ĐN02-53. Năm: 2011. (Dec 30 2010 7:35PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Lập trình AutoLISP thiết lập nhanh bản vẽ mẫu và thư viện đường nét nhằm phục vụ sinh viên Đại học Đà Nẵng thiết kế đồ án. Mã số:B2005-5-56, ngày nghiệm thu:12/01/2006, kết quả nghiệm thu: Tốt, Đề tài cấp Bộ 2006. . Chủ nhiệm: GVC.ThS Nguyễn Độ. Thành viên: GVC.ThS Nguyễn Độ . Mã số: B2005-15-56. Năm: 2006. (Dec 30 2010 7:24PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thành lập thư viện định nghĩa mẫu mặt cắt trong AutoCAD2000 phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Mã số: T04-15-64, ngày nghiệm thu: 22/11/2004, kết quả nghiệm thu: Khá, Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng 2004. . Chủ nhiệm: GVC.ThS Nguyễn Độ. Thành viên: GVC.ThS Nguyễn Độ . Mã số: T04-15-64. Năm: 2004. (Dec 30 2010 7:10PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện thư viện phần mềm các dạng đường phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam sử dụng trong AutoCAD 2000-2002. Mã số:T03-15-54, ngày nghiệm thu: 31/10/2003, kết quả nghiệm thu: Tốt, Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng 2003. marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair. Chủ nhiệm: GVC.ThS Nguyễn Độ. Thành viên: GVC.ThS Nguyễn Độ . Mã số: T03-15-54. Năm: 2003. (Dec 30 2010 6:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn