Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,399

 Hoàn thiện thư viện phần mềm các dạng đường phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam sử dụng trong AutoCAD 2000-2002. Mã số:T03-15-54, ngày nghiệm thu: 31/10/2003, kết quả nghiệm thu: Tốt, Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng 2003. marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  GVC.ThS Nguyễn Độ; Thành viên:  GVC.ThS Nguyễn Độ
Số: T03-15-54 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Tạo thư viện gồm 76 files định nghĩa dạng đường trong AutoCAD2000-2002 phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Các dạng đường này có tên đều là tiếng Việt Nam mà trong file thư viện Acadiso.lin của AutoCAD chưa có đủ.

Đây là thư viện các dạng đường được tác giả nghiên cưu xây dựng phù hợp với Tiêu chẩn Việt Nam trên cơ sở mã nguồn mở của ngôn ngữ lập trình đồ họa AutoLISP, mà trong thư viện Acadiso.lin của AutoCAD chưa có đủ. Có thể ứng dụng thư viện các dạng đường này để thiết kế các bản vẽ kỹ thuật trên phần mềm AutoCAD cho các ngành cơ khí và xây dựng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn