Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,372

 Thành lập thư viện định nghĩa mẫu mặt cắt trong AutoCAD2000 phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Mã số: T04-15-64, ngày nghiệm thu: 22/11/2004, kết quả nghiệm thu: Khá, Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng 2004.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  GVC.ThS Nguyễn Độ
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  GVC.ThS Nguyễn Độ
Số: T04-15-64 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài nghiên cứu tạo thư viện phầm mềm gồm 36 files định nghĩa mẫu mặt cắt tích hợp vào AutoCAD2000 phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Thư viện các mẫu mặt cắt này có tên đều là tiếng Việt Nam mà trong file thư viện Acadiso.pat của AutoCAD2000 chưa có đủ. Các dạng đường này có thể được sử dụng để biểu diễn các loại đường nét trên bản vẽ kỹ thuật trong các ngành công nghiệp và xây dựng.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Đây là thư viện các mẫu mặt cắt được tác giả nghiên cưu xây dựng phù hợp với Tiêu chẩn Việt Nam trên cơ sở mã nguồn mở của ngôn ngữ lập trình đồ họa AutoLISP, mà trong thư viện Acadiso.pat của AutoCAD2000 chưa có đủ. Có thể ứng dụng thư viện các mẫu mặt cắt này để thiết kế biểu diễn ký hiệu vật liệu trên mặt cắt của các bản vẽ kỹ thuật khi sử dụng phần mềm AutoCAD cho các ngành cơ khí và xây dựng. unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn